Główne obszary badań:

- teologia pastoralna fundamentalna
- ewangelizacyjna działalność Kościoła, w tym bezpośrednie głoszenie słowa Bożego
- duszpasterska troska o rodzinę poddaną wpływom kultury postmodernistycznej

The main areas of research:

- fundamental pastoral theology
- evangelizing activity of the Church, including the direct transmission of the word of God
- pastoral care for the family subjected to the influence of postmodern culture

Publikacje naukowe Scientific publications

2021

R. Hajduk, A Brief Plea for Pre-evangelization, „Zeitschrift für Pastoraltheologie” 1 (41) 2021, s. 67–80.

https://www.uni-muenster.de/Ejournals/index.php/zpth/article/download/3425/3432


R. Hajduk, Terapeutyczna rola benignitas pastoralis, „Polonia Sacra” 25 (2021), s. 55–75.

http://czasopisma.upjp2.edu.pl/poloniasacra/article/download/3908/3768


R. Hajduk, Theology of the family in the final documents of the General Latin American Episcopal Conferences, „Forum Teologiczne“ 21 (2021), s. 81-94.

https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/ft/article/download/6923/5414


R. Hajduk, Pope Francis’ Renewal of Pastoral Care in the Logic of Mercy, „Studia Warmińskie” 58 (2021), s. 301-318.

https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/sw/article/view/6378/5549


2020

R. Hajduk, Querida Amazonia nowe drogi dla ewangelizacji, "Homo Dei" 3-4 (2020), s. 11-23.


R. Hajduk, Die zeitgenössische (katholische) Familie: erster und wichtigster Ort der christlichen Erziehung, „Forum Teologiczne“ 21 (2020), s. 187-205.

https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/ft/article/view/6095/4439


R. Hajduk, Teologia latynoamerykańska i jej praktyczne implikacje, Olsztyn 2020.

http://www.uwm.edu.pl/wt/sites/default/files/u4/hajduk_-_teologia_latynoamerykanska.pdf


R. Hajduk, Alfonsjański rys opcji pastoralnej papieża Franciszka, „Studia Redemptorystowskie” 18 (2020), s. 113-132.
http://studia.redemptorysci.eu/mfiles/15628/28/0/z/sr_2020_hajduk_06.pdf


2019

R. Hajduk, Benignitas pastoralis in der Geschichte und in der Lehre von Papst Franziskus, „Zeitschrift für Pastoraltheologie”  1 (2019), s. 159–172.

https://www.uni-muenster.de/Ejournals/index.php/zpth/article/download/2466/2325


R. Hajduk, Mistagogia egzystencjalna Karla Rahnera a przepowiadanie słowa Bożego, „Roczniki Teologiczne KUL. Homiletyka” 12 (2019),  s. 39-52.R. Hajduk, La vita cristiana come realizzazione della verità, „Forum Teologiczne” XX (2019), s. 47-59.

http://www.uwm.edu.pl/ft/wp-content/uploads/2019/11/20_Forum_Teologiczne.pdfR. Hajduk, Współczesne typy przepowiadania słowa Bożego, Olsztyn 2019.

2018

R. Hajduk, Apel Franciszka o „nawrócenie pastoralne” w Amoris Laetitia, „Homo Dei” 1 (2018), s. 19-30.


R. Hajduk, (razem z ks. Hubert Trykiem i ks. Sławomir Ropiakiem), Caritas – Spes – Fides. Encykliki Benedykta XVI i Franciszka jako źródło inspiracji pastoralnych, UWM Olsztyn 2018.


R. Hajduk, Łagodność pastoralna, Kraków 2018.


R. Hajduk, Our Lady of Aparecida – the Patron of Brazil, „Forum Teologiczne” XIX (2018), s. 105-116.

https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/ft/article/download/3104/2423/4565


R. Hajduk, Współczesne postulaty unowocześnienia Kościoła i ich relewancja, „Zeszyty Naukowe KUL” 3 (2018), s. 211-224.

http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.ojs-doi-10_31743_zn_2018_61_3_211-224/c/11121-9348.pdf


2017

R. Hajduk, Mea res agitur. Egzystencjalny aspekt przepowiadania homilijnego, w: M. Dąbrówka, M. Klementowicz, Homilia integralna. Studium treści przepowiadania homilijnego, Tarnów 2017, s. 51-61.


R. Hajduk, Parafia ewangelizująca w nauczaniu i praktyce Kościoła południowoamerykańskiego, w: K. Parzych-Blakiewicz, J.J. Pawlik, P. Rabczyński, M. Żmudziński, W służbie Bogu bogatemu w miłosierdzie w archidiecezji i metropolii warmińskiej. Księga jubileuszowa księdza arcybiskupa dra Wojciecha Ziemby Metropolity Warmińskiego i Wielkiego Kanclerza Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z okazji 50-lecia święceń prezbiteratu i 35-lecia sakry biskupiej, Olsztyn 2017, s. 117-131.


R. Hajduk, Benignitas pastoralis in the Proclamation of the Word of God, “Roczniki Teologiczne KUL” 12 (2017), s. 47-61.

https://ojs.tnkul.pl/index.php/rt/article/download/9240/8931/ 


R. Hajduk, La actividad de San Clemente Hofbauer como ejemplo de la contextualización pastoral, “Studia Redemptorystowskie” 15 (2017), s. 247-262.

http://studia.redemptorysci.eu/mfiles/15591/28/0/z/SR2017.pdf


R. Hajduk, Miłosierdzie duszpasterskie w Tradycji kościelnej i w Amoris laetitia papieża Franciszka, „Forum Teologiczne” XVIII (2017), s. 181-195.

https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/ft/article/download/2325/1788/3380 


R. Hajduk, Aby poprawić jakość homilii (Sacramentum caritatis, 46). O zawartości i przydatności Dyrektorium homiletycznego, „Homo Dei” 3 (2017), s. 9-21.


R. Hajduk, Preewangelizacja, Kraków 2017.


R. Hajduk, Co Kościół może dać współczesnemu światu? Kilka uwag z egzystencjalnej relektury encykliki Benedykta XVI „Spe salvi”, w: M. Karczewski, S. Mikołajczak, J. Ruciński, Veritatem revelare. Księga pamiątkowa dedykowana ks. dr. hab. Stefanowi Ewertowskiemu, prof. UWM w 40-lecie święceń kapłańskich i 65-lecie urodzin, Olsztyn 2017, s. 97-105.


R. Hajduk, Uobecnianie kerygmatu w życiu rodzin chrześcijańskich, w: M. Karczewski, S. Mikołajczak, J. Ruciński, Podnieście głos i śpiewajcie… (Syr 39,14). Księga Pamiątkowa dedykowana ks. dr hab. Bogdanowi Wiktorowi Matysiakowi profesorowi UWM w 35-lecie święceń kapłańskich i 65 lecie urodzin, Olsztyn 2017, s. 61-74.


R. Hajduk, Kościelne wspólnoty podstawowe jako przestrzenie realizacji communio w nauczaniu Konferencji Episkopatu Ameryki Łacińskiej, w: B. Rozen, R. Kordonski, Poznać, aby zrozumieć – Misyjny Wymiar Kościoła. Księga Jubileuszowa dedykowana ks. dr. hab. Jackowi Janowi Pawlikowi SVD, prof. UWM z okazji 65. rocznicy urodzin 40. lat kapłaństwa 30-lecia pracy naukowej, Olsztyn 2017, s. 301-311.

2016

R. Hajduk, La Pre-evangelización Hoy, Cochabamba 2016.


R. Hajduk, La hospitalidad como una expresión de la misericordia cristiana, “Yachay” 2 (2016), 125-143.


R. Hajduk, Die Alterung der Gesellschaften als Zeichen der Zeit, „Forum Teologiczne“ XVII (2016), 7-23.

http://wydawnictwo.uwm.edu.pl/uploads/documents/czytelnia/forum/forumXVII.pdf


R. Hajduk, Homilia apologetyczna – preewangelizacja na ambonie?, w: M. Pawliszyn, „Musimy siać”. Księga pamiątkowa ku czci Gerarda Siwka CSsR (1938-2015), Kraków 2016, 75-94.


R. Hajduk, Vom Bedarf der Prä-evangelisierung in der Gegenwart, „Studia Redemptorystowskie“ 14 (2016), 209-228.

http://studia.redemptorysci.eu/mfiles/15585/28/0/z/studia_cssr_2016_.pdf


R. Hajduk, „Перед’євангелізація” в сучасну епоху, „Наукові записки УКУ” VIII (2016), 318-332. 

https://er.ucu.edu.ua/handle/1/1484


R. Hajduk, Gościnność bezwarunkowa? Realizm chrześcijański w konfrontacji z filozofią postmodernistyczną, „Fides, Ratio et Patria. Studia Toruńskie” 4 (2016), 268-284.


R. Hajduk, Strategie misyjnego działania Kościoła w Ameryce Łacińskiej, „Studia Elbląskie” XVII (2016), 171-182.

http://studiaelblaskie.pl/assets/Numery/SE-t.-XVII-2016.pdf

2015

R. Hajduk, Preewangelizacja w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, w: W. Przygoda, M. Fiałkowski, Peryferie wiary wyzwaniem dla Kościoła, Lublin 2015, 41-59.


R. Hajduk, Jezus – Praedicator Perfectus, w: S. Ewertowski, Scio, cui credidi. Księga Pamiątkowa ku czci Księdza Biskupa Józefa Wysockiego w 50. rocznicę posługi kapłańskiej, Olsztyn – Elbląg 2015, 63-76.


R. Hajduk, Powołani do bycia z Bogiem. Duchowy charakter działalności pastoralnej według Henriego J.M. Nouwena, w: S. Sojka, S. Ewertowski, In nomine Domini. Księga Pamiątkowa ku czci Księdza Biskupa Jana Styrny w 50. rocznicę posługi kapłańskiej, Olsztyn – Elbląg 2015, 139-150.


R. Hajduk, Rozwój wczesnego chrześcijaństwa źródłem współczesnych inspiracji pastoralnych, w: J. Guzowski, Christo et Ecclesiae, Patriae et Scientiae. 15-lecie Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2015, 139-151.


R. Hajduk, „Milczące świadectwo braterskiej obecności” – preewangelizacja w misyjnym posłannictwie redemptorystów?, w: M. Pawliszyn, Pytając o prawdę rzeczywistości. Księga jubileuszowa z okazji 70. rocznicy urodzin prof. dra hab. Stanisława Bafii CSsR, Tuchów 2015, 327-339.


R. Hajduk, Ewangelizacja jako „diakonia prawdy”, w: S. Ewertowski, M. Karczewski, M. Żmudziński, Vivat Pomesania. Księga pamiątkowa dedykowana ks. prof. drowi hab. Janowi Wiśniewskiemu, Dziejopisowi Pomezanii w 40-lecie święceń kapłańskich i 65-lecie urodzin, Olsztyn 2015, 251-263.


R. Hajduk, Maria Magdalena i Pachamama – „święte dziewice”? Spotkanie mitologii andyjskiej z chrześcijaństwem w osobie ewangelicznej „apostołki Apostołów”, w: J. Jezierski, K. Parzych-Blakiewicz, P. Rabczyński, Św. Maria Magdalena w wierze, pobożności, teologii i sztuce – dawniej i dziś. Perspektywa uniwersalna i regionalna, Olsztyn 2015, 321-332.


R. Hajduk, Preewangelizacja i współczesne możliwości jej urzeczywistnienia, „Forum Teologiczne” XVI (2015), 321-333.

https://bazhum.muzhp.pl/media//files/Forum_Teologiczne/Forum_Teologiczne-r2015-t16/Forum_Teologiczne-r2015-t16-s165-179/Forum_Teologiczne-r2015-t16-s165-179.pdf


R. Hajduk, Schwächen oder Stärken des heutigen Katholizismus? Kritische Bemerkungen zu einer Kritik an der Kirche, „Studia Redemptorystowskie“ 13 (2015), 231-245.

https://www.bazhum.muzhp.pl/media/files/Studia_Redemptorystowskie/Studia_Redemptorystowskie-r2015-t-n13/Studia_Redemptorystowskie-r2015-t-n13-s231-245/Studia_Redemptorystowskie-r2015-t-n13-s231-245.pdf


R. Hajduk, Preewangelizacja w rodzinach chrześcijańskich, w: M. Tunkiewicz, H. Tryk, Rodzina we współczesnej Europie – stabilność i zmiana, Olsztyn 2015, 53-65.


R. Hajduk, Katolicy „w jesieni życia” jako podmioty w dziele ewangelizacji, „Studia Elbląskie” 16/2015, 193-206.

http://studiaelblaskie.pl/assets/Numery/SE-t.-XVI-2015.pdf


R. Hajduk, Communio como modelo de las relaciones interpersonales en las comunidades religiosas, “Yachay” 62 (2015), 35-51.

2014

R. Hajduk, Introducción a la Teología Pastoral, Cochabamba 2014.


R. Hajduk, Terapeutyczny wymiar ewangelizacji, w: K. Parzych-Blakiewicz, Veritas Christi Liberat. Księga Pamiątkowa ku czci Księdza Biskupa Jacka Jezierskiego w 65. Rocznicę urodzin, 40. rocznicę kapłaństwa i 20. Rocznicę biskupstwa, Olsztyn 2014, 639-654.


R. Hajduk, "Miłość pierwsza" i "miłość druga". Henriego Nouwena wprowadzenie w doświadczenie Boga w życiu chrześcijańskim, w: A. Bielinowicz, Języki lustrami kultury, Olsztyn 2014, 17-29.


R. Hajduk, Modelle des pastoralen Handelns der Kirche von heute, „Studia Redemptorystowskie“ XII (2014), 219-236.


R. Hajduk, Narrativity and Evangelization, “Studia Elbląskie” XV (2014), 117-128.

https://bazhum.muzhp.pl/media//files/Studia_Elblaskie/Studia_Elblaskie-r2014-t15/Studia_Elblaskie-r2014-t15-s117-128/Studia_Elblaskie-r2014-t15-s117-128.pdf


R. Hajduk, Duszpasterstwo terapeutyczne - przejaw mody czy odpowiedź na wyzwania epoki?, „Teologia Praktyczna” XV (2014), 23-40.

https://docplayer.pl/37456328-Duszpasterstwo-terapeutyczne-przejaw-mody-czy-odpowiedz-na-wyzwania-epoki.html

2013

R. Hajduk, Ewangelia na forum świata. Od apologetyki do marketingu narracyjnego, Kraków 2013.


R. Hajduk, O gościnności, który ewangelizuje świat…, w: M. Jodkowski, Ut in omnibus glorificetur Deus, Olsztyn 2013, 139-157.


R. Hajduk, Obraz ojca we współczesnych filmach fabularnych, w: E. Wiszowaty, In persona Christi - w służbie pasterskiej obecności Chrystusa, Olsztyn 2013, 383-396.


R. Hajduk, Evangelisieren durch die gelebte Communio, „Studia Redemptorystowskie“ XI (2013), 117-133.

https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Studia_Redemptorystowskie/Studia_Redemptorystowskie-r2013-t-n11/Studia_Redemptorystowskie-r2013-t-n11-s117-133/Studia_Redemptorystowskie-r2013-t-n11-s117-133.pdf


R. Hajduk, Von den Hindernissen auf dem Weg des Evangeliums zu den heutigen Menschen, „Forum Teologiczne“ XIV (2013), 113-129.

https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Forum_Teologiczne/Forum_Teologiczne-r2013-t14/Forum_Teologiczne-r2013-t14-s113-129/Forum_Teologiczne-r2013-t14-s113-129.pdf


R. Hajduk, Trzy czy cztery podstawowe funkcje Kościoła? Pastoralnoteologiczny spór o koinonię, „Studia Elbląskie” XIV (2013), 97-114.

https://www.bazhum.muzhp.pl/media/files/Studia_Elblaskie/Studia_Elblaskie-r2013-t14/Studia_Elblaskie-r2013-t14-s97-114/Studia_Elblaskie-r2013-t14-s97-114.pdf


R. Hajduk, Udział ubogich w ewangelizacji na przykładzie działalności kościelnych wspólnot podstawowych, „Studia Nauk Teologicznych PAN” VIII (2013), 63-75.

http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.ojs-issn-2719-3101-year-2013-issue-8-article-6484/c/6484-6037.pdf

2012

R. Hajduk, Opowiadać wielkie dzieła Boże. O głoszeniu Ewangelii i marketingu narracyjnym, „Studia Warmińskie” 49 (2012), 151-164.

https://bazhum.muzhp.pl/media//files/Studia_Warminskie/Studia_Warminskie-r2012-t49/Studia_Warminskie-r2012-t49-s151-164/Studia_Warminskie-r2012-t49-s151-164.pdf


R. Hajduk, Von der Verwendung der Modelle in der Ekklesiologie und Pastoraltheologie, „Studia Redemptorystowskie“ X (2012), 347-361.

https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Studia_Redemptorystowskie/Studia_Redemptorystowskie-r2014-t-n12/Studia_Redemptorystowskie-r2014-t-n12-s219-236/Studia_Redemptorystowskie-r2014-t-n12-s219-236.pdfR. Hajduk, Wierni świeccy w ewangelizacji kultury. Zasady i pola działania, „Studia Elbląskie” XIII (2012), 227-244.

https://bazhum.muzhp.pl/media//files/Studia_Elblaskie/Studia_Elblaskie-r2012-t13/Studia_Elblaskie-r2012-t13-s227-244/Studia_Elblaskie-r2012-t13-s227-244.pdf

2011

R. Hajduk, Współczesne modele pastoralnej działalności Kościoła, Olsztyn 2011.


R. Hajduk, Jak ci, którzy nacinają sykomory. Posługa słowa w świetle nauczania Josepha Ratzingera (Benedykta XVI), „Studia Redemptorystowskie” IX (2011), 195-210.

https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Studia_Redemptorystowskie/Studia_Redemptorystowskie-r2011-t-n9_1/Studia_Redemptorystowskie-r2011-t-n9_1-s195-210/Studia_Redemptorystowskie-r2011-t-n9_1-s195-210.pdf


R. Hajduk, Pachamama – rytuał rodzinny Indian andyjskich, „Studia Redemptorystowskie” IX-2 (2011), 37-51.

https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Studia_Redemptorystowskie/Studia_Redemptorystowskie-r2011-t-n9_2/Studia_Redemptorystowskie-r2011-t-n9_2-s37-51/Studia_Redemptorystowskie-r2011-t-n9_2-s37-51.pdf

2010

R. Hajduk, Czynić prawdę (Ef 4,15). Elementy teologii pastoralnej fundamentalnej, Olsztyn 2010.


R. Hajduk, Św. Klemens Hofbauer (1751-1820) – wzór dla duszpasterzy XXI wieku?, „Studia Elbląskie” XI (2010), 165-182.

https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Studia_Elblaskie/Studia_Elblaskie-r2010-t11/Studia_Elblaskie-r2010-t11-s165-182/Studia_Elblaskie-r2010-t11-s165-182.pdf


R. Hajduk, Mistagogia – chrześcijańska majeutyka, „Forum Teologiczne” XII (2010), 107-119.

https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Forum_Teologiczne/Forum_Teologiczne-r2011-t12/Forum_Teologiczne-r2011-t12-s107-119/Forum_Teologiczne-r2011-t12-s107-119.pdf


R. Hajduk, Work placement program in the priestly formation in the diocese of Katowice (1969-1985). Is it still an efficient way of preparing the future priests for their ministry?, w: J. Cymbała, Godność pracy ludzkiej w perspektywie interdyscyplinarnej, Olsztyn 2010, 45-57.


R. Hajduk, Współczesne mity – „złodzieje nadziei”. Prawda chrześcijańska w starciu z „postępową mitologią” w świetle encykliki Spe salvi, w: K. Parzych-Blakiewicz, Zbawienie w nadziei. Wokół encykliki Spe salvi Benedykta XVI, Olsztyn 2010, 9-23.


R. Hajduk, Publikacje teologiczne a stała formacja kapłańska, w: S. Ropiak, M. Tunkiewicz, Sacerdos alter Chrystus. Kapłan w życiu i posłudze Kościoła na progu trzeciego tysiąclecia, Olsztyn 2010, 183-195.

2009

R. Hajduk, Bezpośrednie przygotowanie narzeczonych do zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego w Kościele katolickim w Boliwii, W. Nowak, M. Tunkiewicz, Małżeństwo w świetle dialogu kultur, Olsztyn 2009, 125-137.


R. Hajduk, Małżeństwo i rodzina we współczesnym klimacie społecznym. Kwestie pastoralne, w: P. Duksa, Pedagogiczne i teologiczne aspekty życia rodzinnego, Olsztyn 2009, 107-129.


R. Hajduk, Z powodu swego konserwatyzmu Kościół oddala się od współczesnych ludzi?, w: R. Hajduk, Współczesne herezje, Olsztyn 2009, 105-125.


R. Hajduk, Apologetyka pastoralna. Duszpasterska odpowiedź Kościoła na wyzwania czasów współczesnych, Kraków 2009.


R. Hajduk (red.), Współczesne herezje, Olsztyn 2009.


R. Hajduk, Посланці благовісті. Базовий курс проповідництва, Lviv 2009.

2008

R. Hajduk (red.), Rodzina – „gatunek” ginący?, Kraków 2008.


R. Hajduk, Rodzina i jej współczesny kontekst społeczno-ideowy, w: R. Hajduk, Rodzina – „gatunek” ginący?, Kraków 2008, 7-24. 


R. Hajduk, Rodzina irlandzka w dobie triumfu „celtyckiego tygrysa”, w: R. Hajduk, Rodzina – „gatunek” ginący?, Kraków 2008, 93-110.


R. Hajduk, Relacje międzyosobowe we wspólnocie redemptorystowskiej, w: M. Saj, Duchowość redemptorystowska t. 6. Apostolska wspólnota redemptorystów. Aspekty teologiczno-prawne, Kraków 2008, 41-63.


R. Hajduk, Kościół w służbie wartości, czyli o aksjologii postmodernizmu i jej pastoralnych implikacjach, „Keryks” VII (2008), 305-326.

2007

R. Hajduk, Parafia jako „wspólnota wspólnot”. Od teorii do praktyki, „Homo Dei” 1 (2007), 43-55.


R. Hajduk, Współczesne zagrożenia godności ludzkiej według adhortacji apostolskiej Jana Pawła II Ecclesia in Europa, w: W. Nowak, M. Tunkiewicz, Godność człowieka i rodziny, Olsztyn 2007, 13-32.


R. Hajduk, Posłani głosić dobrą nowinę. Podstawowy kurs homiletyczny, Kraków 2007.


R. Hajduk, „Stosować w duszpasterstwie zdobycze nauk świeckich” (KDK 62). O wykorzystaniu psychologii humanistycznej w ramach teologii praktycznej, w: E. Wiszowaty, Pro animarum salute. Księga pamiątkowa z okazji siedemdziesiątych urodzin księdza profesora Tadeusza Rogalewskiego, Olsztyn 2007, 147-160.


R. Hajduk, Wspólnota komunikatywnego działania, czyli o relacjach międzyosobowych w duszpasterstwie, w: M. Pawliszyn, M. Urban, W trosce o dobrą filozofię. Księga pamiątkowa w 50 rocznicę święceń kapłańskich Ojca Profesora Edmunda Morawca CSsR, Kraków 2007, 307-334.


R. Hajduk, W trosce o przekonywającą komunikację Ewangelii,„Studia Redemptorystowskie” 5 (2007), 205-217.

http://studia.redemptorysci.eu/mfiles/15561/28/0/z/Studia_5-2007.pdf

2006

R. Hajduk, Rodzina uprzywilejowanym miejscem wychowania do wolności w świetle nauczania Jana Pawła II, w: W. Nowak, M. Tunkiewicz, Jan Paweł II o cierpieniu i rodzinie, Olsztyn 2006, 83-95.


R. Hajduk, Kontynuacja dzieła odkupienia, czyli o communio, komunikacji i relacjach międzyosobowych w posłudze duszpasterskiej, w: R. Hajduk, M. Kotyński, Ogarnięci tajemnicą Chrystusowego Odkupienia. W poszukiwaniu inspiracji pastoralnych w „ośrodku wszechświata i historii”, Kraków 2006, 125-145.


R. Hajduk (red. razem z M. Kotyńskim), Ogarnięci tajemnicą Chrystusowego Odkupienia. W poszukiwaniu inspiracji pastoralnych w „ośrodku wszechświata i historii”, Kraków 2006.

2005

R. Hajduk (red.), Apostolska działalność redemptorystów dzisiaj, z serii „Revertimini ad fontes”, Kraków 2005.  


R. Hajduk (red.), Boża terapia. O duszpasterstwie jako posłudze uzdrawiania, Kraków 2005.  


R. Hajduk, Duszpasterstwo terapeutyczne na przykładzie posługi spowiednika według św. Alfonsa Marii de Liguoriego, w: R. Hajduk, Boża terapia. O duszpasterstwie jako posłudze uzdrawiania, Kraków 2005, 53-72.


R. Hajduk, Jezus i kaznodziejstwo terapeutyczne, w: R. Hajduk, Boża terapia. O duszpasterstwie jako posłudze uzdrawiania, Kraków 2005, 113-136.


R. Hajduk, Liturgia – anamneza Bożej terapii, w: R. Hajduk, Boża terapia. O duszpasterstwie jako posłudze uzdrawiania, Kraków 2005, 137-159.


R. Hajduk, Życie w obfitości (J 10,10). Uzdrawiające doświadczenie odkupienia we wspólnocie wierzących, w: R. Hajduk, Boża terapia. O duszpasterstwie jako posłudze uzdrawiania, Kraków 2005, 173-202.


R. Hajduk, Udział parafialnej rady duszpasterskiej w planowaniu działalności pastoralnej, „Currenda” 1 (2005), 128-137.


R. Hajduk, Osoby konsekrowane – prorocy we współczesnym świecie, „Studia Redemptorystowskie” 3 (2005), 245-259. 

http://studia.redemptorysci.eu/mfiles/15565/28/0/z/Studia_5.pdf

2004

R. Hajduk, Odkrywać obecność Boga w życiu codziennym – duszpasterz mistagogiem (dokończenie), „Biblioteka Kaznodziejska” 2 (2004), 24-26.


R. Hajduk, Indywidualizm a życie wspólnotowe, „Via Consecrata” 1 (2004), 9-24.

https://www.zyciezakonne.pl/dokumenty/referaty-konferencje-artykuly/zycie-wspolnotowe/hajduk-r-cssr-indywidualizm-a-zycie-wspolnotowe-30236/


R. Hajduk, Duchowość odkupienia według św. Alfonsa Marii de Liguoriego, w: Oddać życie dla obfitego odkupienia. Charyzmat Redemptorystów 2004, Seria „Revertimini ad fontes”, Kraków 2004, 179-187.


R. Hajduk, Planowanie ma przyszłość… także w Kościele, „Homo Dei” 2 (2004), 33-46.


R. Hajduk, Z Tobą, Maryjo, idziemy za Chrystusem, w: R. Hajduk, S. Piech, Do domu Matki. Stulecie koronacji cudownego obrazu Matki Bożej Tuchowskiej, Kraków 2004, 15-35.


R. Hajduk, Liturgia słowa jako anamneza wydarzeń zbawczych celebrowanych w Eucharystii, w: W. Nowak, Misterium Eucharystii. Teologia – liturgia – ekumenizm. Encyklika Jana Pawła II Ecclesia de Eucharystia, Olsztyn 2004, 141-152.


R. Hajduk, Nawrócenie jako cel działalności misyjnej redemptorystów, „Studia Redemptorystowskie” 2 (2004), 211-224.

http://studia.redemptorysci.eu/mfiles/15568/28/0/z/studia_2004.pdf


R. Hajduk (red. razem z S. Piechem), Do domu Matki. Stulecie koronacji cudownego obrazu Matki Bożej Tuchowskiej, Kraków 2004.


R. Hajduk (red.), Oddać życie dla obfitego odkupienia. Charyzmat Redemptorystów 2004, Seria „Revertimini ad fontes”, Kraków 2004.

2003

R. Hajduk, Duszpasterstwo mistagogiczne w ujęciu Henriego J. M. Nouwena, „Animator” 1 (2003), 138-152.


R. Hajduk, Odkrywać obecność Boga w życiu codziennym – duszpasterz mistagogiem I, „Biblioteka Kaznodziejska” 1 (2003), 33-36.


R. Hajduk, Odkrywać obecność Boga w życiu codziennym – duszpasterz mistagogiem II, „Biblioteka Kaznodziejska” 2 (2003), 23-25.


R. Hajduk, Odkrywać obecność Boga w życiu codziennym – duszpasterz mistagogiem III, „Biblioteka Kaznodziejska” 3 (2003), 24-26.


R. Hajduk, Odkrywać obecność Boga w życiu codziennym – duszpasterz mistagogiem IV, „Biblioteka Kaznodziejska” 4 (2003), 30-32.


R. Hajduk, Odkrywać obecność Boga w życiu codziennym – duszpasterz mistagogiem V, „Biblioteka Kaznodziejska” 6 (2003), 33-37.

2002

R. Hajduk, Dochować wierności charyzmatowi życia konsekrowanego. Życie konsekrowane jako wspólnota życia i posługi z Chrystusem, w: W. Lechowicz, W trzecie tysiąclecie. Komentarz pastoralny do dokumentów II Polskiego Synodu Plenarnego, Tarnów 2002, 140-153.

2001

R. Hajduk (red.), La spiritualita nell’azione. Il Terzo Congresso dei Redentoristi Teologi e Missionari, Michalovce 2001.

2000

R. Hajduk, Kształtowanie relacji międzyosobowych w Kościele jako communio fidelium, Kraków 2000.


R. Hajduk, Therapeutische Beichtpraxis. Eine Rückbesinnung auf die Rolle des Beichtvaters nach dem Buch Praxis confessarii vom Heiligen Alfons Maria de Liguori, „Studia Moralia” 1 (2000), 5-43.


R. Hajduk, Terapia w konfesjonale. Sylwetka duchowa i zadania spowiednika według „Praxis confessarii” św. Alfonsa Marii de Liguoriego, „Via Consecrata” 8 (2000), 19-25.

1999

R. Hajduk, O słowach, które uzdrawiają cz. I. Podstawy terapeutycznej wizji kaznodziejstwa, „Homo Dei” 1 (1999), 120-135.


R. Hajduk, O słowach, które uzdrawiają cz. II. Terapeutyczne odniesienie kaznodziei do słuchacza, „Homo Dei” 2 (1999), 122-136.


R. Hajduk, O słowach, które uzdrawiają cz. III., Kazanie jako interwencja terapeuty w sytuację konfliktową, „Homo Dei” 3 (1999), 96-112.


R. Hajduk, O słowach, które uzdrawiają cz. IV. Mistagogiczny wymiar posługi słowa, „Homo Dei” 4 (1999), 106-117.

1998

R. Hajduk, Mit Jesus auf dem Weg in die Praxis der Gottesherrschaft. Evangelium, kommunikatives Handeln und Moralverkündigung, „Studia Moralia” 1 (1998), 159-201.

1996

R. Hajduk (red.), Misyjne dzieło Zgromadzenia Redemptorystów. Komentarz pastoralno-teologiczny do I rozdziału Konstytucji CSsR, Tuchów-Kraków 1996.


R. Hajduk, Leczyć rany serc złamanych. Przyczynek do kaznodziejstwa terapeutycznego, Kraków1996. 


R. Hajduk, Wspólnota, która wyzwala. Zaproszenie do pielęgnowania odniesień braterskich, „Revertimini ad fontes” 1 (1996), 81-90.

1995

R. Hajduk, Die seelsorgliche Dimension der Predigt, St. Ottilien 1995.

1994

R. Hajduk 1994, Bóg lubi opowiadania ..., „Revertimini ad fontes” 1 (1994), 80-84.